Gröna Skolfastigheters förvaltnings- och projektfastigheter

Gröna Skolfastigheters förvaltningsfastigheter bidrar med egengenerade kassaflöden vilket skapar uthållighet och stabilitet för koncernen. Gröna Skolfastigheter vill bidra till en bättre skola och ett mer hållbart samhälle. I nära samarbete med kommuner och operatörer utvecklar vi framtidens skolfastigheter.

Vår långsiktighet och fokus på skolor möjliggör effektiv produktion av skolfastigheter. Vårt mål är att designa skolor som både kan uppfylla och utveckla sociala och miljömässiga hållbarhetsmål. Vi arbetar för att sänka resursförbrukningen i allt i från drift till val av byggmaterial för att skydda naturvärden vid både nyproduktion och förvaltning av befintliga skolfastigheter.

FÖRVALTNING

Förvaltningsbeståndet växer i takt med att Gröna Skolfastigheter både förvärvar förvaltningsobjekt och färdigställer om- och nyproduktionsprojekt.

Kungsbacka 6:30 i Kungsbacka ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten är belägen i västra Hammerö och är upplåten med äganderätt. På fastigheten finns en förskola om tre avdelningar med tillagningskök. Fastigheten förhyrs i sin helhet av Örtagårdens kooperativa förskola ek förening.

Ventilen 1 i Skövde ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten förhyrs idag i sin helhet av bolag som ingår i börsnoterade skolkoncernen Academedia. Fastigheten är upplåten med äganderätt och består av flera byggnader.

Kylarvägen 2D-E: Teoretiska lektionssalar, uppehållsytor, matsal och gymnastikhall. Kylarvägen 2A-C: Elevboende med studentbostäder som hyrs ut till studenter vid Högskola i Skövde.

Batterivägen 6: Ny bygghall med praktiska och teoretiska lektionssalar.

Skytteln 19 i Tranås vid Svartån i Jönköpings län ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten är belägen centralt i hamnen och förhyrs idag huvudsakligen av Tranås kommun (utbildning och kontor), TUC (yrkeshögskola), Sommenbygdens Folkhögskola (folkhögskola) på längre avtal. Fastigheten har en egen hemsida här.

Hamnparken 2, 4 och Ydrevägen 13 vid svartån.

PROJEKT

Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolfastigheter. Den fysiska miljön spelar stor roll för hur människor mår och presterar. Gröna Skolfastigheter vill ge barn, ungdomar och personal en optimal skolmiljö som stimulerar uppbyggnad av kunskap. Genom att utveckla, aktivt äga och förvalta skolfastigheter bidrar vi till kommuners och skolverksamheters arbete med att tillgodose det ökande behovet av utbildning och i förlängningen till en stärkt välfärd.

Nedan redovisas urval av offentliga projektförslag som Gröna Skolfastigheter tagit fram. Andra pågående om- och nyproduktionsprojekt redovisas nedan i takt med att projekt offentliggörs.

Ekdungens förskola är ett koncept som lägger ribban högt för hållbart byggande. Förslaget tar vara på befintliga naturvärden och bygger på en traditionell träkonstruktion. Förslaget är framtaget tillsammans med Utopia Arkitekter och Mareld Landskapsarkitekter.

Skärgårdsskogens förskola är ett koncept där en friliggande förskola blir en skulptur ibland grönska. Genom den solitära byggnaden och befintliga naturvärden på tomten förstärks grönskan i staden. Förslaget är framtaget tillsammans med White Arkitekter.

Kungsbacka 6:30 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter tillsammans med hyresgästen arbetar med att sänka energianvändningen energioptimering där kärnan i projektet är egen elproduktion genom en solcellsanläggning.

Nyrenoverat tak på Örtagårdens förskola på Lars Runebergs gata 78 i Kungsbacka.