Fredrik Söderberg (född 1975)

Styrelseordförande

Styrelseordförande i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: vd och styrelsesuppleant i Söderberg Förvaltning AB. Styrelseordförande i Boet Bostad Holding AB (publ) och GS Intressent AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 20 000 B-aktier genom GS Intressent AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ferdinand Grumme (född 1973)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom DHS, MBA från Harvard University.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skogshyddans Montessoriförskola Ekonomisk förening. Styrelseledamot och vd i Boet Bostad Holding AB (publ), styrelseledamot och vd i GS Intressent AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 20 000-B-aktier genom GS Intressent AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Fredrik Helgesson (född 1966)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Dragonskolan i Umeå.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TravelMate AB, Travel Finance Sweden AB, Nordsystem AB. Styrelseledamot i Svenska Innebandyligan AB, Aptone AB. Styrelseledamot och vice vd i RK Travel Group AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 10 000 A-aktier, 30 000 B-aktier och 130 D-aktier genom TravelMate AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Martin Malhotra (född 1981)

Styrelseledamot

Styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom DHS, Civilingenjör från KTH.

Övriga uppdrag:

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 40 000 A-aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Med oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare avses att omfattande affärsförbindelser med bolaget saknas samt att styrelsemedlemmarna representerar mindre än 10 % av aktierna eller rösterna.

Gröna Skolfastigheter AB (publ) har inga aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar bolagets styrelsemedlemmar eller verkställande direktör.