Fredrik Söderberg (född 1975)

Styrelseordförande

Styrelseordförande i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: vd och styrelseledamot i Söderberg Förvaltning AB. Styrelseordförande i Boet Bostad Holding AB (publ) och GS Intressent AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 20 000 B-aktier genom GS Intressent AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Cecilia Widebäck West (född 1957)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2021.

Utbildning: Master of Business Administration, 1983 The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Civilekonomexamen, 1980 Handelshögskolan, Stockholm.

Övriga uppdrag: ledamot Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, ordförande i ActionAid Sverige och medlem i Nordic Credit Partners (NCP) Hållbarhetsråd.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav):

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Ferdinand Grumme (född 1973)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom DHS, MBA från Harvard University.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skogshyddans Montessoriförskola Ekonomisk förening. Styrelseledamot och vd i Boet Bostad Holding AB (publ), styrelseledamot och vd i GS Intressent AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 20 000-B-aktier genom GS Intressent AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Fredrik Helgesson (född 1966)

Styrelseledamot

Styrelseledamot i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Dragonskolan i Umeå.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i TravelMate AB, Travel Finance Sweden AB, Nordsystem AB, Eton Systems AB och Eton Systems Finance AB. Styrelseledamot i Svenska Innebandyligan AB, Aptone AB och RK Travel Group AB.

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 10 000 A-aktier, 27 000 B-aktier och 130 D-aktier genom bolag (TravelMate AB) och familj.

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Martin Malhotra (född 1981)

Styrelseledamot

Styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget sedan 2019.

Utbildning: Civilekonom DHS, Civilingenjör från KTH.

Övriga uppdrag:

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 40 000 A-aktier.

Ej oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större ägare.

Med oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare avses att omfattande affärsförbindelser med bolaget saknas samt att styrelsemedlemmarna representerar mindre än 10 % av aktierna eller rösterna.

Gröna Skolfastigheter AB (publ) har inga aktierelaterade incitamentsprogram som omfattar bolagets styrelsemedlemmar eller verkställande direktör.