Utdelning

Gröna Skolfastigheter har en utdelningspolicy som på sikt innebär att 50 % av resultatet före värdeförändringar ska delas ut till aktieägarna. Under uppbyggnadsfasen är utdelningen lägre.

Årsstämman 14 juni 2023 beslutade att disponera vinsten enligt styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid fyra tidpunkter med följande avstämningsdagar och belopp för stamaktie serie D:

  • 2023-06-30 (180 kr per stamaktie serie D)
  • 2023-09-29 (180 kr per stamaktie serie D)
  • 2023-12-29 (180 kr per stamaktie serie D)
  • 2024-03-28 (180 kr per stamaktie serie D)

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för stamaktie serie B:

  • 2023-06-30 (2 kr per stamaktie serie B)

Utbetalning av utdelning föreslås ske vid en tidpunkt med följande avstämningsdag och belopp för stamaktie serie A:

  • 2023-06-30 (2 kr per stamaktie serie A)

Förväntad dag för utbetalning är tredje bankdagen efter avstämningsdagen för svenska emittenter. Gröna Skolfastigheter styr dock inte över detta datum utan detta följer av Euroclears rutiner.