Hör av dig till oss!

Gröna Skolfastigheter vill bidra till en bättre skola och ett mer hållbart samhälle. I nära samarbete med kommuner och verksamheter utvecklar vi skolfastigheter och tillsammans med våra systerbolag och samarbetspartners planerar vi platser utifrån ett helhetsperspektiv. Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolfastigheter.

Vår långsiktighet och fokus på skolor möjliggör effektiv produktion och förvaltning och därmed möjlighet för kommuner att lägga mer resurser på samhällsservice och mindre på underhåll och investeringar i fastigheter. Genom att utveckla, aktivt äga och förvalta skolfastigheter bidrar vi till kommuners och skolverksamheters arbete med att tillgodose det ökande behovet av utbildning och i förlängningen till en stärkt och hållbar välfärd.

Fredrik Söderberg
Styrelseordförande
+46 70-783 31 60
fredrik@soderbergfastigheter.se

Martin Malhotra
Verkställande direktör
+46 70-311 34 05
martin@gronaskolfastigheter.se

Huvudkontor
Rimbogatan 8
114 32 Stockholm

Regionkontor Västsverige
Furubergsvägen 3
429 41 Särö

E-post
: info@gronaskolfastigheter.se
För leverantörer: 
faktura@gronaskolfastigheter.se