Björkens för- och grundskola

Konceptskola i centralt läge med bevarad natur
BJÖRKENS FÖR- OCH GRUNDSKOLA
Konceptskola i centralt läge med bevarad natur

 TYP För- och grundskola F–9
 ANTAL BARN 120 st barn ålder 0–5 år och 580 st elever ålder 6–15 år
 AREA ca 6 500 m2

Björkens för- och grundskola kombinerar förskola och grundskola. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med Liljewall arkitekter.

Byggnadens form skapar en skyddad entré och skolgård. I mitten av byggnaden finns en bred trappa som bildar en central passage och naturlig mötesplats. På gården har befintliga träd sparats. Dessa bidrar till en naturlig utblick inifrån och en rogivande utomhusmiljö.

Förskolan är belägen i en egen flygel i två plan invid restaurang och tillagningskök som delas med grundskolan. Hemvister för åk F-3 och specialsalar har placerats på markplan och hemvister för åk 4-9 har placerats på övre plan tillsammans med lärarrum, NO-salar och bibliotek i två plan som hjärtat i skolan.

Hämtning och lämning av barn kan ske med bil alternativt till fots och med cykel från utsidan där både bil och cykelparkeringar finns. Förskolan har separat entré.

Byggnaden klassas enligt Miljöbyggnad Silver och får solpaneler.