Herting 1:10, 1:12, Falkenberg

Förvaltningsfastighet med grundskola F-6
HERTING 1:10, 1:12, FALKENBERG
Förvaltningsfastighet med grundskola F-6

 TYP Grundskola F-6
 ORT Falkenberg
  ADRESS Elvägen 4, 6
 
BYGGÅR
1847/1989/2016
 RENOVERAD 1972/2010
 AREA ca 2 100 m2

Herting 1:10, 1:12 i Falkenberg i Hallands län ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten är belägen på en ö i ån Ätran och förhyrs idag av Vesterhavsskolan som bedriver grundskola för förskoleklass upp till åk 6. Fastigheten har naturskönt läge och består dels av en äldre herrgårdsbyggnad med lektionssalar, tillagningskök och matsal, dels en nyare byggnad och en bungalow med lektionssalar och fritids där det även finns möjlighet för hotellverksamhet under loven.