Kungsbacka 6:30, Kungsbacka

Förvaltningsfastighet med förskola
KUNGSBACKA 6:30, KUNGSBACKA
Förvaltningsfastighet med förskola

 TYP Förskola
 ORT Kungsbacka
  ADRESS Lars Runebergs gata 78
 BYGGÅR 1990
 AREA ca 512 m2
 TYPKOD 823 Specialenhet, vårdbyggnad

Kungsbacka 6:30 i Kungsbacka ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten är belägen i västra Hammerö på Lars Runebergs gata 78 och är upplåten med äganderätt. På fastigheten finns en förskola om tre avdelningar med tillagningskök. Fastigheten förhyrs i sin helhet av Örtagårdens kooperativa förskola ek förening.