Lantgårdens förskola

Konceptförskola med barnens upplevelse under förskoledagen i centrum
Lantgårdens förskola
Konceptförskola med barnens upplevelse under förskoledagen i centrum

 TYP Förskola
  ANTAL BARN 100 st barn ålder 0-5 år
  ANTAL AVDELNINGAR 6–8
  AREA ca 1 300 m²

Lantgårdens förskola är framtagen av Gröna Skolfastigheter tillsammans med arkitekt Albert Svensson, Inobi och Tyréns.

Förslaget skapar en ljus smal och hög byggnad som upptar lite av friytan och som samlar denna i en sammanhängande stor yta mot norr och en mindre del mot söder för bl.a. matplatser och köksträdgård i direkt anslutning till kök och matsal.

Utformningen gör så att de finaste delarna av byggnaden är fridfulla och enbart till för barnen emedan entréfunktioner ligger åt gavlarna till. I byggnadens mitt finns de vidaste och grönaste utblickarna och här är planlösningen genomgående från fasad till fasad för att skapa rymd ljus och utblickar.

Huset är utformat efter evidensbaserad design och från erfarenheter och kunskaper från samtal med barn och pedagoger. En viktig del är funktionerna och hur de hjälper barn och pedagoger under en dag på förskolan både inne, ute och i transporterna däremellan samt till andra målpunkter och fram och tillbaks till förskolan.

När utrymme ges för barnen att upptäcka och få tillgång till olika typer av rum och funktioner beroende på aktivitet och enskilda behov så stödjer lokalerna verksamheten. Lantgårdens förskola är framtagen för platser där utrymme ges till barnen. Till skillnad från koncept där allt görs inom den egna avdelningen från morgon till kväll så tillåts barnen här få tillgång till exempelvis olika delar av matsalar, en ateljé med plats för kreativitet och ett sagorum för lugn och ro läsning, språk och spel. Samma designidé gäller för utemiljön, där det finns rum utformade på samma sätt efter funktioner och behov både för barn och pedagoger och där det ges möjlighet att ta del av miljöer och natur på ett inspirerande och funktionellt sätt.

Interiör

Förskolan har totalt tre våningar: på markplan finns två avdelningar, matsalar/ateljéer samt kök och miljörum. På våning ett finns fyra avdelningar. Högst upp på vindsvåningen finns rörelserum, sagorum och teknikrum.

Totalt inrymmer förskolan i nuvarande utformning sex tydligt avgränsade avdelningar med möjlighet för avskildhet och mindre sammanhang.

Avdelningar

Förskolans sex avdelningar är organiserade två och två och skapar tillsammans tre stycken sammanlänkade större enheter för bättre utbyte och synergier. Entrén till varje sammanlänkad enhet innehåller två kapprum, groventré, wc och rwc. De två sammanlänkande avdelningarna är organiserade kring en gemensam kärna som delas och skapar en naturlig koppling mellan dessa två. Varje avdelning innehåller både större och mindre, avskiljbara rum, för att skapa möjlighet till olika aktiviteter samtidigt och att möjliggöra avskildhet och mindre sammanhang vid behov.

Delade pedagogiska ytor

Förskolan har genomtänkta flöden där samtliga förskolans delade ytor enkelt nås av samtliga avdelningar. De delade pedagogiska ytorna innehåller;

  • Matsal (delad i två delar för lugn och ro)
  • Ateljé med pedagogiskt kök
  • Lekrum med pedagogiskt kök
  • Sagorum för lugn och ro och spel
  • Rörelsesal för yoga, vila och aktivitet
  • Myshörnor för avskildhet vid behov

Friyta

Närmast huset finner vi den trygga zonen. Här kan man i nära anslutning till sin avdelning utforska utemiljön. Här finns plats för lugna och utforskande lekar, vattenlek, plats för måltider utomhus även med ett mobilt utekök och skuggad lek i sandlådan. I sandlådan finns det ett lekhus, gungor och gungfigurer som passar dom lite yngre barnen.

När vi rör oss längre ut på gården kommer vi in i den fartfyllda zonen. Här finns utrymme för mer rörliga lekar, kanske leka gömme, klättra och cykla på sparkcykel. Här finns en tvätt- och tankstation, en liten klättervägg och även en utomhustoalett så man slipper springa in när man har som mest roligt. Området är lätt att överblicka för personalen.

Den vilda zonen ligger bortanför ett avgränsande staket. Det möjliggör för personalen att välja om hela gården ska vara öppen på samma gång, eller att ta med en mindre grupp in åt gången samt att avgränsa vid öppnings- och stängningstider. I den vilda zonen ska barnen kunna uppleva ett mer fritt utforskande i en naturlikmiljö som byggs upp genom rikligt med växter och träd. Här finns möjligheter till att upptäcka, klättra, bygga och vara mer ifred. En kulle anläggs för pulkaåkning och rutschkana, här finns en stig och labyrint att upptäcka och en plats att grilla på.