Skärgårdsskogens förskola

Konceptförskola
SKÄRGÅRDSSKOGENS FÖRSKOLA
Konceptförskola för 100 barn

 TYP Förskola
 ANTAL BARN 125 st
 ANTAL AVDELNINGAR 5 st
 AREA ca 1 500 m2

Skärgårdsskogens förskola är ett koncept där en friliggande förskola blir en skulptur ibland grönska. Genom den solitära byggnaden och befintliga naturvärden på tomten förstärks grönskan i staden. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med White Arkitekter.

Volymen i två plan ger en energieffektiv byggnad och lämnar utrymme för en stor förskolegård för barnens behov av utveckling socialt och motoriskt. Byggnaden är disponerad för smidig hämtning och lämning på gård eller via kapprummen. Förskolans kök är placerat för varuleveranser och sophämtning i anslutning till gatan, utan att störa pedagogik eller äventyra säkerhet. Byggnaden ges ett lekfullt uttryck med fasader. Gården gestaltas med naturmaterial med höga lekvärden. Dagvatten blir vattenlek. Växthuset en förlängning av säsongen och pedagogisk miljö. De konkava unika entrézonerna ger gårdsmiljöer för ökad trygghet och pedagogik i det nära. Fönstren har låg bröstning för att de yngsta barnen ska kunna se ut. Förskolans form och pedagogik ger kreativa och trygga barn.