Solcellsprojekt

Solceller på Vesterhavsskolan F-6
SOLCELLSPROJEKT
Solceller på Vesterhavsskolan F-6

 TYP Grundskola F-6
 EFFEKT ca 45 kWp
ENERGIBESPARING ca 20 %

Herting 1:10 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter tillsammans med hyresgästen har installerat elproduktion genom en solcellsanläggning på en den nyaste byggnaden ”Villan”.