Solcellsprojekt

Solceller på Vesterhavsskolan Åk 7-9
SOLCELLSPROJEKT
Solceller på Vesterhavsskolan Åk 7-9

 TYP Grundskola Åk 7-6
 EFFEKT ca 201 kWp
ENERGIBESPARING ca 50 %

Växthuset 17 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter i samråd med hyresgästen har installerat elproduktion genom en solcellsanläggning.