Solcellsprojekt

Solceller på Örtagårdens förskola
SOLCELLSPROJEKT
Solceller på Örtagårdens förskola

 TYP Förskola
 EFFEKT ca 25 kW
ENERGIBESPARING ca 30%

Kungsbacka 6:30 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter tillsammans med hyresgästen arbetar med att sänka energianvändningen. Projektet omfattar egen elproduktion genom en solcellsanläggning.