Almby 13:165, Örebro

Pågående projekt i Ekeby Almby, Örebro
ALMBY 13:165, ÖREBRO
Pågående projekt i Ekeby Almby, Örebro

 TYP Samhällsfastighet
 ORT Örebro
  ADRESS Stensoppsvägen 2
  BYGGÅR
Nyproduktion
  TOMTAREA 4 075 m2

Gröna Skolfastigheter äger fastigheten Almby 13:165 i Örebro. Fastigheten har en tomtareal om 4 075 kvm och är belägen i bostadsområdet Ekeby-Almby med utsikt över sjön Hjälmaren och nära naturområden.

Örebro kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner och Ekeby-Almby bedöms vara ett av de kärnområden i Örebro som fortsatt expanderar kommande år.

Fastigheten omfattas av Detaljplan: Almby 13:165 mfl som vann laga kraft 11 juni 2020 med tillåten användning skola och bostäder.