Tallbohov förskola

Pågående projekt i Tallbohov, Järfälla, i Stor-Stockholm
TALLBOHOV FÖRSKOLA
Pågående projekt i Tallbohov, Järfälla i Stor-Stockholm

 TYP Förskola
 ANTAL AVDELNINGAR 10 st
 AREA ca 1 200 m2

Tallbohov förskola är framtagen i markanvisningstävling som Järfälla kommun anordnade 2021. Järfälla kommuns utvärderingsgrupp har utsett Gröna Skolfastigheters förslag till vinnare i tävlingen. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med Tyréns arkitekter.

Förskolans huvudentré och ”torget” annonseras mot den södra lokalgatan. Byggnadsvolymen är utformad i två våningar, med tre mindre entréer som nås via byggnadens södra sida inne på förskolegården.

Fasaden på entréplan kläs i stående oljad träpanel med vertikal artikulerad träläkt. Fasad på plan två har bandfalsad grön plåt som knyter an till den äldre intilliggande bebyggelsen i området. Glaspartier och fönster utförs både exteriört och interiört med bibehållen träkänsla. Våning två kragar ut över entréplanet och ger en skyddad zon i form av solskydd och skärmtak vid entréer. Gårdsmarken är viktig för barnen och genom det utkragade övre planet får byggnaden ett mindre fotavtryck och mer gårdsyta.

Utifrån ett förskoleperspektiv ger gårdens planering en god uppsikt över lekmiljön utomhus, genom generösa fönsterpartier i byggnaden samt genom den välplanerade trygga zonen närmast förskolan. Byggnadens form skapar en skyddad förskolegård.

Den sluttande tomten med intilliggande naturområde inbjuder till lek. Det direkt anslutande naturmarken vid förskolan är en tillgång och ger verksamheten mer friyta. Förskolegården på Tallbohov är uppdelad i tre zoner. I gränslandet mellan zonerna under fruktträden finns en sittbänk formad runt ett av träden, där har pedagogerna sagostund med barnen. Träd planteras för skugga och träpergolan över sandlådan ger skugga soliga dagar. Det utkragande taket på byggnaden ger likaså skugga för barn som sover i barnvagn.

Se länk till pressmeddelande här för mer information om Järfälla kommuns bedömning av förslaget.