Växthuset 17, Falkenberg

Förvaltningsfastighet med grundskola Åk 7-9
VÄXTHUSET 17, FALKENBERG
Förvaltningsfastighet med grundskola Åk 7-9

 TYP Grundskola Åk 7-9
 ORT Falkenberg
  ADRESS Motellvägen 6
 BYGGÅR 1976/2015/2019
 RENOVERAD 1989/2015
 AREA ca 4 345 m2

Växthuset 17 i Falkenberg i Hallands län ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten är belägen vid ån Ätran och förhyrs idag huvudsakligen av Vesterhavsskolan som bedriver grundskola för åk 6‐9. Byggnaden inrymmer även ett mottagningskök och matsal samt en stor idrottshall med flera dusch‐ och omklädningsrum.