Ventilen 1, Skövde

Förvaltningsfastighet med praktisk gymnasie- och vuxenutbildning.
VENTILEN 1, SKÖVDE
Praktisk gymnasie- och vuxenutbildning i expansivt område

 TYP Skola
 ORT Skövde
  ADRESS Kylarvägen 2A-E; Batterivägen 6
 BYGGÅR 1967/2011
 AREA ca 8 341 m2
 TYPKOD 825 Specialenhet, skolbyggnad

Ventilen 1 i Skövde ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten förhyrs idag i sin helhet av bolag som ingår i börsnoterade skolkoncernen Academedia. Fastigheten är upplåten med äganderätt och består av flera byggnader enligt följande:

  • Kylarvägen 2D-E: Teoretiska lektionssalar, uppehållsytor, matsal och gymnastikhall.
  • Kylarvägen 2A-C: Elevboende med studentbostäder som hyrs ut till studenter vid Högskola i Skövde.
  • Batterivägen 6: Ny bygghall med praktiska och teoretiska lektionssalar.