Björkens för- och grundskola

Björkens för- och grundskolaKonceptskola i centralt läge med bevarad naturTILLBAKABJÖRKENS FÖR- OCH GRUNDSKOLA Konceptskola i centralt läge med bevarad natur  TYP För- och grundskola F–9  ANTAL BARN 120 st barn ålder 0–5 år och 580 st elever ålder 6–15 år  AREA ca 6 500 m2 Björkens för- och grundskola kombinerar förskola och grundskola. Förslaget är [...]

Skärgårdsskogens förskola

Skärgårdsskogens förskolaKonceptförskolaTILLBAKASKÄRGÅRDSSKOGENS FÖRSKOLA Konceptförskola för 100 barn  TYP Förskola  ANTAL BARN 125 st  ANTAL AVDELNINGAR 5 st  AREA ca 1 500 m2 Skärgårdsskogens förskola är ett koncept där en friliggande förskola blir en skulptur ibland grönska. Genom den solitära byggnaden och befintliga naturvärden på tomten förstärks grönskan i staden. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter [...]

Ekdungens förskola

Ekdungens förskolaKonceptförskolaTILLBAKAEKDUNGENS FÖRSKOLA Konceptförskola på mindre tomt  TYP Förskola  ANTAL BARN 85 st  ANTAL AVDELNINGAR 5 st  AREA ca 1 000 m2 Ekdungens förskola är ett koncept som lägger ribban högt för hållbart byggande. Förslaget tar vara på befintliga naturvärden och bygger på en traditionell träkonstruktion. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med Utopia [...]