Solcellsprojekt Växthuset 17, Falkenberg

SolcellsprojektSolceller på Vesterhavsskolan Åk 7-9TILLBAKASOLCELLSPROJEKT Solceller på Vesterhavsskolan Åk 7-9  TYP Grundskola Åk 7-6  EFFEKT ca 201 kWp ENERGIBESPARING ca 50 % Växthuset 17 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter i samråd med hyresgästen har installerat elproduktion genom en solcellsanläggning.  

Solcellsprojekt Herting 1:10, Falkenberg

SolcellsprojektSolceller på Vesterhavsskolan F-6TILLBAKASOLCELLSPROJEKT Solceller på Vesterhavsskolan F-6  TYP Grundskola F-6  EFFEKT ca 45 kWp ENERGIBESPARING ca 20 % Herting 1:10 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter tillsammans med hyresgästen har installerat elproduktion genom en solcellsanläggning på en den nyaste byggnaden ”Villan”.  

Lantgårdens förskola

Lantgårdens förskolaKonceptförskola med barnens upplevelse under förskoledagen i centrumTILLBAKALantgårdens förskola Konceptförskola med barnens upplevelse under förskoledagen i centrum  TYP Förskola   ANTAL BARN 100 st barn ålder 0-5 år   ANTAL AVDELNINGAR 6–8   AREA ca 1 300 m² Lantgårdens förskola är framtagen av Gröna Skolfastigheter tillsammans med arkitekt Albert Svensson, Inobi och Tyréns. Förslaget [...]

Barnkonsekvensanalys (BKA)

BarnkonsekvensanalysAtt kontinuerligt arbeta utifrån barnens bästaTILLBAKABARNKONSEKVENSANALYS Att kontinuerligt arbeta utifrån barnens bästa För oss är barnkonsekvensanalyser ett viktigt verktyg i planeringen och utvecklingen av våra lärmiljöer. Att vi genomför barnkonsekvensanalyser och involverar barnen i planeringen av förskolor och skolor är mycket viktigt av flera skäl: Barnens rättigheter: Barn har rätt till delaktighet och inflytande i [...]

Almby 13:165, Örebro

Almby 13:165, ÖrebroPågående projekt i Ekeby Almby, ÖrebroTILLBAKAALMBY 13:165, ÖREBRO Pågående projekt i Ekeby Almby, Örebro  TYP Samhällsfastighet  ORT Örebro   ADRESS Stensoppsvägen 2   BYGGÅR Nyproduktion   TOMTAREA 4 075 m2 Gröna Skolfastigheter äger fastigheten Almby 13:165 i Örebro. Fastigheten har en tomtareal om 4 075 kvm och är belägen i bostadsområdet Ekeby-Almby med [...]

Tallbohov förskola, Järfälla

Tallbohov förskolaPågående projekt i Tallbohov, Järfälla, i Stor-StockholmTILLBAKATALLBOHOV FÖRSKOLA Pågående projekt i Tallbohov, Järfälla i Stor-Stockholm  TYP Förskola  ANTAL AVDELNINGAR 10 st  AREA ca 1 200 m2 Tallbohov förskola är framtagen i markanvisningstävling som Järfälla kommun anordnade 2021. Järfälla kommuns utvärderingsgrupp har utsett Gröna Skolfastigheters förslag till vinnare i tävlingen. Förslaget är framtaget av Gröna [...]

Björkens för- och grundskola

Björkens för- och grundskolaKonceptskola i centralt läge med bevarad naturTILLBAKABJÖRKENS FÖR- OCH GRUNDSKOLA Konceptskola i centralt läge med bevarad natur  TYP För- och grundskola F–9  ANTAL BARN 120 st barn ålder 0–5 år och 580 st elever ålder 6–15 år  AREA ca 6 500 m2 Björkens för- och grundskola kombinerar förskola och grundskola. Förslaget är [...]

Skärgårdsskogens förskola

Skärgårdsskogens förskolaKonceptförskolaTILLBAKASKÄRGÅRDSSKOGENS FÖRSKOLA Konceptförskola för 100 barn  TYP Förskola  ANTAL BARN 125 st  ANTAL AVDELNINGAR 5 st  AREA ca 1 500 m2 Skärgårdsskogens förskola är ett koncept där en friliggande förskola blir en skulptur ibland grönska. Genom den solitära byggnaden och befintliga naturvärden på tomten förstärks grönskan i staden. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter [...]

Ekdungens förskola

Ekdungens förskolaKonceptförskolaTILLBAKAEKDUNGENS FÖRSKOLA Konceptförskola på mindre tomt  TYP Förskola  ANTAL BARN 85 st  ANTAL AVDELNINGAR 5 st  AREA ca 1 000 m2 Ekdungens förskola är ett koncept som lägger ribban högt för hållbart byggande. Förslaget tar vara på befintliga naturvärden och bygger på en traditionell träkonstruktion. Förslaget är framtaget av Gröna Skolfastigheter tillsammans med Utopia [...]

Solcellsprojekt Kungsbacka 6:30

SolcellsprojektSolceller på Örtagårdens förskolaTILLBAKASOLCELLSPROJEKT Solceller på Örtagårdens förskola  TYP Förskola  EFFEKT ca 25 kW ENERGIBESPARING ca 30% Kungsbacka 6:30 är en förvaltningsfastighet där Gröna Skolfastigheter tillsammans med hyresgästen arbetar med att sänka energianvändningen. Projektet omfattar egen elproduktion genom en solcellsanläggning.