Gröna Skolfastigheters förvaltnings- och projektfastigheter

Gröna Skolfastigheters förvaltningsfastigheter bidrar med egengenerade kassaflöden vilket skapar uthållighet och stabiltet för koncernen. Gröna Skolfastigheter vill bidra till en bättre skola och ett mer hållbart samhälle. I nära samarbete med kommuner och operatörer utvecklar vi framtidens skolfastigheter.

Vår långsiktighet och fokus på skolor möjliggör effektiv produktion av skolfastigheter. Vårt mål är att designa skolor som både kan uppfylla och utveckla sociala och miljömässiga hållbarhetsmål. Vi arbetar för att sänka resursförbrukningen i allt i från drift till val av byggmaterial för att skydda naturvärden vid både nyproduktion och förvaltning av befintliga skolfastigheter.

FÖRVALTNING

Förvaltningsbeståndet växer i takt med att Gröna Skolfastigheter både förvärvar förvaltningsobjekt och färdigställer om- och nyproduktionsprojekt.

Ventilen 1 i Skövde ingår i Gröna Skolfastigheters förvaltningsbestånd. Fastigheten förhyrs idag i sin helhet av Praktiska Sverige AB som ingår i börsnoterade Academedias gymnasieverksamhet. Fastigheten är upplåten med äganderätt och omfattar lektionssalar, verkstadsytor, uppehållsytor, en idrottshall samt ett elevboende med cirka 60 studentbostäder som hyrs ut till studenter vid Högskola i Skövde.

PROJEKT

Nytänkande och långsiktighet är viktigt för oss när vi äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolfastigheter. Den fysiska miljön spelar stor roll för hur människor mår och presterar. Gröna Skolfastigheter vill ge barn, ungdomar och personal en optimal skolmiljö som stimulerar uppbyggnad av kunskap. Genom att utveckla, aktivt äga och förvalta skolfastigheter bidrar vi till kommuners och skolverksamheters arbete med att tillgodose det ökande behovet av utbildning och i förlängningen till en stärkt välfärd.

Gröna Skolfastigheter arbetar nu med att initiera ett antal om- och nyproduktionsprojekt vilka kommer redovisas nedan i takt med att projekt offentliggörs.